Czas wolny

Bycie bezrobotną ma główną zaletę: ma się dużo, dużo i jeszcze więcej wolnego czasu. Czas ten dobrze byłoby wykorzystać na przemyślenia co do przyszłości oraz wyciągnięcie wniosków co do przeszłości. Nauka płynąca z porażek powinna posłużyć za bodziec do wybrania priorytetów w życiu. Jeżeli nie wiesz czego chcesz, prościej dostrzec to czego w życiu nie […]